Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Selasa, 29 April 2008

ADABUL

ADABUL MAR'AH FIL ISLAM --- PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH


wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sekalian

daripada laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu sekalian itu

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal. sesungguhnya

yang paling mulia diantara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling

taqwa. (QS. Al Hujurat 13)


Barangsiapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedang ia

itu mu'min, maka akan Kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. (QS. An

Nahl 97)


Tiada (sempurna) iman seseorang dari kamu sekalian sehingga ia mencintai untuk

saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. (HR. Bukhari dari

Anas)


Barangsiapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memahamkan

kepadanya tentang agama. (HR. Bukhari Muslim dari Muawiyah)


Aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih membahayakan kapada orang

laki-laki daripada wanita. (HR. Bukhari Muslim dari Usmah bin zaid)


Hanyasanya yang bisa takut kepada Allah SWT ialah hamba-hamba-Nya yang

berilmu. (QS. Al Fathir 38)


Dan orang -orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain; mereka menyuruh akan kebajikan dan

melarang dari kejahatan; mereka mendirikan shalat, mereka mengeluarkan zakat,

dan mereka ta'at/ patuh kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi

rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha

Bijaksana. (QS. At Taubah 71)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Download BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda