Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Minggu, 31 Agustus 2008

Doa Sayidul Istighfar

Doa Sayidul Istighfar

Doa-Doa Mustajab dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis” karya Abu Ahmad Muhammad Naufal penerbit Mitra Pustaka

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjian-Mu, yang dengan segala kemampuanku perintah-Mu aku laksanakan. Aku berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap-Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat-Mu kepadaku, sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau.”


Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Syadad bin Aus, barangsiapa membaca doa ini setiap sore, apabila malam harinya ia meninggal, maka berhak masuk sorga. Dan barangsiapa membaca doa ini tiap pagi, apabila pada siang harinya meninggal, maka ia berhak masuk sorga. 157


Doa Berlindung Dari Kejelekan


Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala kebajikan sebagaimana yang dimohon oleh Nabi-Mu Muhammad. Dan aku berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan sebagaimana yang Nabi-Mu Muhammad mohon perlindungan. Engkaulah yang Maha Pemberi Pertolongan, dan kepada-Mu lah puncak segala pengharapan. Tiada daya upaya untuk meninggalkan maksiat dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah.”


Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Umamah bahwa Rasulullah senantasa berdoa dengan doa-doa yang belum banyak dihafal oleh para sahabat. Lalu Umamah berkata: ”Ya Rasulullah, engkau banyak memanjatkan doa dengan doa-doa yang kami belum menghafalnya.” Jawab Rasulullah: “Ya Umamah, maukah sekiranya aku menunjukkan kepadamu sebuah doa yang sudah mencakup dari keseluruhan doa itu?” Jawab Umamah: “Ya, aku senang sekali.” 165


Doa Selamat Dari Hutang


Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepada-Mu dari lemah kamauan dan rasa malas. Aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu dari banyak hutang dan kezhaliman manusia.”


Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa pada suatu waktu Rasulullah masuk ke dalam masjid dan menemukan seorang sahabat Anshar bernama Abi Umamah berada di dalam... 173

Doa-Doa Mustajab dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis” karya Abu Ahmad Muhammad Naufal penerbit Mitra Pustaka

Kamis, 28 Agustus 2008

Doa Kaum Umat Muslimin

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Doa Rasulullah Saw. untuk Para Sahabatnya sebelum Meninggalkan Majelis Mereka

“Ya Allah berikanlah kepada kami rasa takut kepada-Mu ketika kami hendak melakukan suatu perbuatan durhaka kepada-Mu, berikanlah ketaatan kepada kami untuk melakukan perbuatan yang dapat menyampaikan kami ke surga-Mu, dan berikanlah keyakinan kepada kami untuk menghadapi berbagai kesulitan di dunia. Ya Allah, anugerahkanlah nikmat kepada kami dengan pendengaran dan penglihatan kami serta kekuatan kami selagi Engkau hidupkan kami; dan jadikanlah sebagai ahli waris bagi kami. Tolonglah kami dari orang yang menzalimi diri kami, dan balaskanlah diri kami ini atas orang itu, serta tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan malapetaka yang menimpa kami pada agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai bagian yang besar dari keinginan kami yang utama. Dan janganlah Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami.”


Doa Qunut dalam Shalat Witir


Salah satu doa Rasulullah Saw. pada rakaat terakhir ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuknya, yaitu


“Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku ampunan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri ampunan, berilah aku kekuasaan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kekuasaan, dan berikanlah berkah kepadaku dalam nikmat yang Engkau berikan. Lindungi dan jauhkan diriku ini dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan karena sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang mampu membuat ketetapan atas diri-Mu. Sesungguhnya tidak menjadi hina orang yang telah Engkau beri kekuasaan, dan tidak mulia orang yang telah Engkau musuhi. Engkau Mahasuci wahai Tuhan kami dan Mahatinggi. Tidak ada tempat keselamatan selain kepada-Mu. Semoga shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan, Nabi Muhammad Saw.”

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

doa umat muslim

do'a kaum muslimin

doa untuk para sahabat

do'a untuk kaum muslimin

doa qunut

do'a witir

Doa Do'a Dililit Utang

Doa untuk Orang yang Dililit Utang

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Jika ada salah seorang dari kamu dililit utang, hendaklah dia mengucapkan,

“Ya Allah cukupilah aku dengan yang halal dari-Mu dari yang haram; dan cukupilah aku dengan kelebihan-Mu agar tidak memerlukan kepada yang selain diri-Mu.”


Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.


Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia dan akhirat, engkau beri karunia siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga tidak memberikannya kepada siapa pun yang Engkau kehendaki. Berikanlah rahmat untuk diriku sehingga aku tidak mengharapkan lagi rahmat dan kasih sayang dari siapa pun selain Engkau.”


Doa untuk Memudahkan Perkara yang Sulit


Ya Allah, tiada perkara yang mudah kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan sebagai sesuatu yang mudah.

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

doa membebaskan diri dari utang

do'a melunasi utang

Do'a Istikharah

Doa Isthikharah

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Nabi Saw. memberi petunjuk kepada umat manusia dengan sabdanya,


“Salah satu kebahagiaan yang akan diperoleh manusia ialah apabila dia mau memohonkan pilihan yang baik kepada Allah Swt.; dan salah satu kesengsaraannya ialah apabila mereka tidak mau memohonkan pilihan yang baik kepada-Nya.”


Nabi Saw. bersabda, “Apabila salah seorang dari kamu hendak melakukan suatu perkara, hendaklah dia melakukan shalat dua rakaat di luar shalat fardhu, yaitu meakukan shalat istikharah (memohon pilihan yang baik). Pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan qul Huwallahu Ahad. Setelah melakukan shalat dua rakaat itu , hendaklah dia mengucapkan doa berikut ini,


'Ya Allah, aku mohon dipilihkan kebaikan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku mohon kekuatan dengan kekuatan-Mu. Aku mohon kepada-Mu dari kelebihan-Mu yang Mahaagung; karena sesungguhnya Engkau mampu dan aku tidak mampu, Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa perkara ini (sebut perkara yang sedang dimintakan pilihannya) adalah baik untuk diriku, agamaku, kehidupanku, dan berakibat baik bagiku, takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah dalam perkara itu untukku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini tidak baik untukku, agamaku, dan akibatnya untuk diriku, hindarkanlah perkara itu dari diriku, dan hindarkan aku darinya. Takdirkanlah untukku kebaikan di mana pun ia berada karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

doa shalat isthikharah doa isthikharah

do'a isthikharah

doa istikarah

do'a istikarah

doa istikharah

do'a istikharah

doa pilihan yang baik

do'a pilihan yang baik

Doa Melindungi Diri Doa Keselamatan

BERBAGAI MACAM DOA UNTUK MELINDUNGI DIRI

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Rasulullah Saw. Bersabda, “Barang siapa ketika pagi dan sore mengucapkan,


'Ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang tiada tuhan selain Engkau. Aku serahkan diri ini kepada-Mu. Engkaulah Tuhan Arsy yang agung. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh-Nya tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah yang Mahatinggi dan Mahaagung. Aku mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, dari kejahatan setiap binatang melata yang ubun-ubunnya Engkau kendalikan. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus,'


maka dia, keluarganya, dan harta kekayaannya tidak akan terkena sesuatu yang tidak disenangi olehnya.” (HR Ibn as-Sunni dari Abu Darda')


Dalam doa Nabi Saw. disebutkan,

“Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku. Jadikanlah cahaya di bawahku, cahaya di atasku, cahaya di samping kananku, dan cahaya di samping kiriku, cahaya di depanku, dan cahaya di belakangku. Jadikanlah cahaya di dalam diriku dan jadikanlah cahaya itu sebagai keagungan bagi diriku.”


Nabi Saw. bersabda, "Barang siapa mengucapkan doa ketika pagi dan sore hari sebagai berikut,


'Cukuplah Allah sebagai penolong bagi diriku. Tiada tuhan selain Dia. Aku berserah diri kepada-Nya. Dialah Tuhan Arsy yang agung.' (sebanyak tujuh kali)


niscaya Allah akan melindungi dirinya dari segala hal yang menyusahkannya di dunia dan akhirat.” (HR Ibn As-Sunni dari Abu Darda')


Nabi Saw. bersabda,

“Qul Huwallahu Ahad dan surah al-mu'awwidzatain yang dibaca pada pagi dan sore hari sebanyak tiga kali akan melindungi dirimu dari segala sesuatu.” (HR Tirmidzi)


Ada sebuah hadits sahih dari Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Ummul-Mukminin Ummu Salamah r.a. yang berkata, “Rasulullah Saw. setiap kali keluar dari rumah saya mendongak ke langit seraya mengucapkan,


“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, membodohi atau dibodohi.”

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Doa keselamatan

Do'a keselamatan

doa keselamatan diri

do'a selamat

Doa Mengatasi Kesedihan Kesusahan

Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania


Tawasul dengan Al-Qur'an Al-Karim Menghilangkan Kesedihan dan Kesusahan


Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibn mas'ud dalam Musnad-nya, yang berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Siapa pun yang dilanda kesusahan dan kesedihan, pasti keduanya akan segera disingkirkan oleh Allah Swt. Dan digantikan tempatnya dengan kegembiraan, apabila dia mengucapkan doa berikut ini,


'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba lelaki-Mu dan hamba wanita-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku dalam diriku, keputusan-Mu adil untukku. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama yang menjadi milik-Mu, Engkau menamakannya untuk diri-Mu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab suci-Mu, atau yang terkandung dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Qur'an yang agung sebagai penuntun hatiku dan penerang cahaya pandanganku, penghilang rasa susah dan sedihku.' ”


Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, “Bukankah doa seperti ini perlu kita pelajari?” Beliau menjawab, “Ya, orang yang mendengarnya harus mempelajarinya.”

hal 108


Terapi Doa Al-Quran” diterjemahkan dari Asy-Syifa' bid-Du'â' karya Muhammad Mahmud Abdullah penerbit mizania

Keutamaan Surah Al-Mu'awwidzatain dan Surah Al-Ikhlash, serta Penyembuhan dengan Surah Al-Ikhlash


Rasulullah Saw. Bersabda,

“Barang siapa membaca qul Huwallahu Aẖad dan Al-mu'awwidzatain (Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas) ketika sore dan pagi hari sebanyak tiga kali, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu.” (HR Ahmad dan Tirmidzi)


Rasulullah Saw. bersabda, “Hai Uqbah, maukah aku mengajarkan kepadamu dua surah yang paling baik dibaca, yaitu qul a'udzu bi Rabbil-falaq dan qul a'udzu bi Rabbin-nas. Hai Uqbah, bacalah kedua surah ini manakala engkau tidur dan engkau bangun tidur. Tiada tandingannya seseorang yang memohonkan doa dan meminta perlindungan dari Allah Swt. dengan kedua surah ini.” (HR Al-Hakim dari Uqbah)

do'a menghilangkan kesedihan dan kesusahan

doa menghilangkan kesedihan dan kesusahan

doa sedih dan susah

do'a mengatasi sedih dan susah

do'a mengatasi kesedihan kesusahan

doa mengatasi kesedihan kesusahan

doa bahagia gembira

do'a gembira bahagia

Rabu, 06 Agustus 2008

Berita Islam Online Indonesia


Headline News

Mediaumat.com - Masirah Panji Rasulullah SAW (Mapara) yang akan diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Barat besok di Pontianak mendapatkan dukungan dari berbagai ormas dan tokoh umat. “Alhamdulillah dengan landasan ukhuwah dan … Read more

 ---

 
  ---

Minggu, 03 Agustus 2008

Orang Inggris Tertua yg Masuk Islam

Ribuan danish orang denmark Masuk Islam di Denmark

Syahadat Dari Jerman Dengan Syeikh Yusuf Estes


Mantan Petinju Profesional Jerman Kembali ke Islam Masuk Islam

Orang Tertua di Barat Masuk Menjadi Memeluk Menerima Islam Umur 84 Tahun Mendiskusikan Alasannya Menjadi Muslim

Orang Orang Kristen Jerman Masuk Pindah Menjadi Islam

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda