Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Kamis, 27 Agustus 2015

Testimoni Para Ulama Terhadap Hizbut Tahrir"Pada saatnya Khilafah pasti datang. Kini yang terpenting, sudahkah kita memenuhi Syarat untuk menjadi pelaksana aparatnya? Sudahkah bangsa ini mempunyai kekuatan inti yang mensyukuri petunjuk-petunjuk al-Quran; sabar menerima hukum Allah SWT dan tidak mengikuti orang-orang yang berdosa dan kafir; kuat berzikir pagi dan petang; sujud dan bertasbih di waktu malam yang panjang", "Mohonlah rahmat Allah SWT. Jangan lupa orang-orang yang menderita yang memerlukan pembelaan inti kekuatan bangsa ini. Maukah kita menjadi penolong agama Allah, penegak Syariah dan Khilafah yang memenuhi Syarat serta mendapat ridha Allah?" (Muhammad Mufti Ketua DP Syarikat Islam)

"Sistem Khilafah adalah keniscayaan. Pilihan atas sistem demokrasi oleh bangsa-bangsa adalah kekeliruan besar dan terbukti tidak dapat mensejahterakan umat manusia. Negara jadi kacau dan gagal", "Kini saatnya kembali ke sistem Khilafah. Muktamar Khilafah Ahad, 2 Juni 2013 yang dihadiri lebih dari 110.000 orang dan disambut oleh jutaan lainnya di seluruh pelosok negeri adalah modal kuat untuk menerapkan sistem Khilafah. Rakyat telah lelah dan tidak percaya dengan sistem yang sekarang diterapkan. Partisipasi rakyat dalam proses demokrasi rendah dan terus merosot" (Iing Solichin Ketua DPP PUI dan Ketua ICMI)

"Perjuangan menegakkan Syariah adalah sikap hidup setiap ‘ibadurrahman yang merindukan Khilafah berdiri di muka bumi ini. Insya Allah, kita menjadi bagian dari perjuangan itu! Amin, ya Rabbal ‘alamin" (Sabil Raun Ketua DPD Al-Ittihadiyah DKI)

"Muktamar Khilafah 2013 sangat luar biasa. Acara tersebut harus ditindak lanjuti secara terencana, sistematis dan tuntas, sampai acara Muktamar Khilafah 2018, yang dipuncaki dengan proklamasi Khilafah Islamiyah 2020" (Alfian Tanjung Pimpinan Taruna Muslim)

"Akan datang Khalifah akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di muka bumi serta menghancurkan segala kerusakan dan kesesatan. Memang, salah satu nubuwat Sayidina Muhammad Saw. yang pasti akan terjadi, tanda-tandanya pun satu persatu bermunculan. Kita semua sekarang berada pada fase akhir zaman. Seluruh kelompok umat Islam di segala penjuru dunia sedang bangkit dalam proses menyongsong datangnya seorang Khalifah yang ditunggu-tunggu. Mari kita bersatu saling menghargai dan tenggang rasa mengeyampingkan perbedaan yang tidak prinsip untuk sama-sama menyongsong tahun-tahun kebangkitan umat Islam menuju Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah. Allahu Akbar!" (Habib Muhsin Ahmad Alattas Dewan Syuro’ FPI)

"Acara Muktamar Khilafah harus diniatkan untuk mencari keridhaan Allah dan memotivasi umat untuk segera meninggalkan kebatilan dan menyambut kemenangan Islam. Khilafah adalah janji Allah SWT dan Rasulullah Saw. Janji manusia bisa saja palsu, tetapi Janji Allah dan Rasul-Nya tidak pernah salah. Ditambah lagi dengan niat ikhlas dan kejelasan tujuan, maka janji itu akan dapat segera tercapai", "Saya  sangat mendukung perjuangan Hizbut Tahrir. Secara bertahap saya juga berkeinginan untuk terus mendukung dan membantu perjuangan Hizbut Tahrir selama apa yang diperjuangkan masih berpegang pada al-Quran dan al-Hadis" (Sholecha Bawazier, MM Pembina Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah)

"SubhanalLah, saya bisa merasakan persatuan umat yang luar biasa pada hari ini. Hizbut Tahrir mampu menyatukan beragam elemen umat untuk bisa sama-sama mewujudkan cita-cita penegakan Khilafah. Menurut saya, Khilafah memang harus tegak untuk bisa memerdekakan umat dari ketidakadilan", ... "Untuk mencerdaskan umat dibutuhkan peran penting seorang ibu, sebagai madrasatul-ûla di dalam keluarganya. Dengan itu bisa terbentuk keluarga yang taat beribadah dan memahami agamanya. Kemudian, peran masyarakat atau pengemban dakwah yang lebih gencar lagi terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, seperti di majelis-majelis taklim, agar bisa membantu umat memahami Islam secara utuh. Dari situ, insyaAllah harapan tegaknya Khilafah akan mudah diraih" (Ustadzah Umi Tina Mubalighah Aisyiah, Papua)

"Saya sangat mendukung perjuangan HTI dalam memperjuangkan penegakkan  Syariah dan Khilafah. Kami banyak mendapatkan ujian dalam dunia pendidikan yang selalu berusaha menjauhkan peran agama Islam dalam dunia pendidikan. Saya sangat merindukan tegaknya penerapan Islam secara menyeluruh", "Kami selalu membina majelis taklim, anak-anak dan masyarakat umum akan kewajiban memperjuangkan Syariah dan Khilafah yang akan mengembalikan penerapan hukum-hukum Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasul Saw.", "Syariah dan Khilafah dapat menyatukan umat Islam di dunia dan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi kaum Muslim, tetapi juga umat manusia di seluruh dunia" (Hj. Nafsiah Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah Atas, Kota Makassar)

"Secara umum acara seperti ini (Konferensi Tokoh Umat) ya sangat bagus. Pertama, kan, ingin memberikan opini umum, supaya yang hadir di sini ya bersama-sama Hizbut Tahrir memperjuangkan Syari’ah dan Khilafah. Karena ini solusi satu-satunya, sebab hukum saat ini terbukti gagal. Jadi mau tidak mau kita mencari solusi lain yakni Syari’at Islam. Apalagi menerapkan hukum Allah saat ini merupakan suatu kewajiban kita, bukan kewajiban Hizbut Tahrir, tetapi kewajiban kaum muslimin" (Abdul Hafidz Pimpinan Pesantren Darul Maad Banjarbaru)

Download BUKLET Ulama Dan Hizbut Tahrir KUMPULAN TESTIMONI plus cover juga tersedia di sini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam