Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Senin, 17 Mei 2021

Makar Zionis Yahudi InternasionalPASAL KEDUA: KENDALA KEJAYAAN

Dalam pasal ini terdapat dua pembahasan yaitu:
Pembahasan pertama: Kendala kejayaan umat dari luar yang meliputi:
1. Makar Yahudi internasional
2. Makar kaum Salibis internasional
3. Serangan pemikiran dan sistem kufur

Pembahasan kedua: Kendala kejayaan umat dari dalam yang meliputi:
1. Tidak menerapkan Syariat Islam keseluruhan dalam wujud Negara Khilafah Islamiyah
2. Cerai berai dalam barisan umat Islam karena negara-negara kebangsaan nasionalisme
3. Lenyapnya kepemimpinan yang bijak dalam wujud Negara Khilafah Islamiyah
4. Ketertinggalan umat Islam dalam berbagi bidang kehidupan karena tiadanya penerapan seluruh sistem Islam oleh Negara Khilafah Islamiyah
5. Kendala-kendala (internal) yang lain akibat tidak terapnya sistem Islam dengan Negara Khilafah Islamiyah

PENDAHULUAN

Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu. » (QS. Al-Ahzaab:18)

« Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) Rasul-Rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami terhadap mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.” (QS. Al-An’aam:34)

Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. Yusuf:21)


PEMBAHASAN PERTAMA: KENDALA EKSTERNAL KEJAYAAN UMAT

PENGANTAR

Orang yang mencermati sejarah sejak Islam dinyatakan di kota Makkah, dan berdiri Negara Islam sampai sekarang tiadanya Negara Khilafah Islam, maka akan mengetahui sejauh mana upaya konsisten untuk melenyapkan, menghentikan laju dan upaya memusnahkan Islam dari muka bumi.

Kaum Zionis [Zionis adalah sebuah aliran agama yang menjajah dan bersifat radikal yang dianut kalangan Yahudi ekstrem. Kata Zionis terambil dari nama sebuah gunung di salah satu pegunungan Palestina yang terletak di utara Quds. Lihat Mohammad Sayyid Aththanthawi, Banuu Israail filkitaab was-Sunnha hal.15] dan Salibis di masa modern ini menggunakan beraneka perlawanan dan makar yang berlipat ganda ukurannya daripada peperangan yang mereka lancarkan sejak abad-abad lalu.

Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri.” (QS. AlBaqarah:109)

Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.” (QS. Al-Baqarah: 217)PERTAMA: MAKAR YAHUDI INTERNASIONAL

[Ada beberapa pendapat , mengapa mereka dinamakan dengan nama Yahudi, yaitu:
1. Ketika mereka bertaubat dan tidak menyembah sapi lagi. Mereka berkata: ”inna hudnaa ilaika”, artinya kami bertaubat dan kembali. Maka kalimat Yahudi berasal dari kata haada yang artinya bertaubat dan kembali.
2. Karena mereka yatahawwadun artinya bergerak ketika membaca kitab taurat.
3. Dinisbatkan kepada putera keempat dari Nabi Ya’qub yang bernama Yahudza. Lihat Mohamad Sayyid Thanthawi, Banuu Israail filkitab was-Sunnah hal.15]

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” (QS. Al-Maidah:82)

”Hal itu tidak lain karena kekafiran Yahudi adalah kekafiran yang ingkar dan melawan, menyelewengkan kebenaran, menghina manusia dan mencela ahli ilmu. Karena inilah, mereka banyak membunuh para Nabi. Bahkan bukan hanya sekali mereka bermaksud membunuh Rasulullah Saw.
Mereka pernah berusaha meracun dan menyihir beliau. Mereka juga bersekongkol dengan kaum musyrikin yang juga bermusuhan dengan Islam. Mereka semua layak mendapat laknat Allah yang terus menerus sampai hari kiamat. [Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 hal.86]

”Madzhab Yahudi yaitu bahwa wajib menyampaikan kejahatan kepada orang yang bertentangan agama (jalan hidup) dengan mereka dengan segala cara dan jalan. Jika mereka dapat melakukannya dengan membunuh, maka mereka membunuh. Jika tidak dapat, maka mereka merampas harta atau mencurinya atau dengan jenis makar, tipuan dan rekayasa lainnya.” [Fakhruddin Arrazi, Mafatihul Ghaib jilid 6 hal.111-112]

Kaum Yahudi itulah yang menyimpan kemunafikan di kota Madinah dan memperluasnya dengan sarana-sarana makar kepada Islam dan kaum Muslimin. Mereka itulah yang menghasut kaum musyrikin untuk bersedia berkonspirasi dengan mereka. Kaum Yahudi saling bekerjasama dengan kaum musyrikin untuk memerangi kaum Muslimin.

Mereka juga menebarkan isu-isu, kabar bohong dan makar dalam barisan umat Islam. Mereka juga berperan menyebarkan kekacauan, keraguan serta penyimpangan seputar akidah dan kepemimpinan Negara Islam. Kesemua hal itu terjadi sebelum mereka mengarahkan wajah-wajah mereka dalam perang nyata dan terang-terangan.

Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’:51)

Mereka bergerak membuat makar kepada Islam melalui hembusan kabar bohong yang dilancarkan ke dalam kitab Taurat mereka. Tidak ada kitab yang selamat dari rekayasa berita bohong mereka kecuali hanya kitabullah Al-Qur’an yang kemurniannya dijamin Allah.

Yahudi di balik kesombongannya di masa Khilafah terakhir (Utsmani), berada di balik kudeta yang dimulai dengan makar penggantian Syariat Islam dari perundangan, dan mengganti undang-undang pada masa Sultan Abdul Hamid, lalu penghapusan Negara Khilafah Islam secara total dengan pelaksana Kamal Attaturk seorang Yahudi.

Sumber: Buku Memenuhi Kewajiban Umat Meraih Kejayaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda