Unduh BUKU Dakwah Rasul SAW Metode Supremasi Ideologi Islam

Rabu, 03 September 2008

Istighfar Setiap Saat

Tuntunan Istighfar dan Tobat” karya Drs. Muhammad Thalib penerbit Irsyad Baitus Salam


Istighfar Setiap Saat


Dari Zaid, ia mendengar Nabi Saw. bersabda: “barangsiapa membaca: 'Astaghfirullahal 'azhiim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaiih,' niscaya Dia mengampuninya, sekalipun dia dahulu lari dari medan perang.” (HR Tirmidzi no. 3501 CD dan Abu Dawud)

“Aku mohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung yang tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahahidup lagi Mahaberdiri sendiri dan aku bertobat kepada-Nya.” 80


Istighfar Ketika Hendak Tidur


Dari Abu Sa'id ra., dari Nabi Saw., beliau bersabda: “barangsiapa ketika hendak tidur membaca: 'Astaghfirullahal 'azhiim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaiih' (3 kali), niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya sekalipun jumlahnya sebanyak buih di laut, sebanyak daun-daun pohon, sebanyak bilangan pasir, dan sebanyak hari-hari di dunia.” (HR Tirmidzi no. 3319 CD dan Ahmad)

“Aku mohon ampun kepada Allah Yang MahaAgung yang tidak ada tuhan selain Dia, Yang MahaHidup lagi Maha Berdiri Sendiri dan aku bertobat kepada-Nya.” 85


100 Do'a dalam Al-Qur'an dan Penjelasannya” karya Drs. Muhammad Thalib penerbit Irsyad Baitus Salam


Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami); dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Furqaan (25): 74) 200


Kumpulan Do'a dari Al Qur'an Dan Hadits” karya syeikh Sa'id bin Wahf Al Qahthani distributor Direktorat Bidang Penerbitan dan Riset Ilmiah Departemen Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Saudi Arabia


Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Yaa Tuhanku, ampunilah dosaku.”

Siapa yang membacanya akan diampuni, jika dia berdo'a akan dikabulkan, dan jika dia bangun untuk berwudhu' lalu shalat, maka shalatnya diterima, Imam Bukhari dalam Fathul Bari: 3/39 dan lainnya. Lafadz di atas dari Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 2/335. 23


Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu, malaikat yang memikul 'Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.”

Siapa yang membacanya setiap pagi dan petang sebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari api neraka.” (HR Abu Daud: 4/37, Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 1201, Nasa'i dalam Amalul Yaumi Wallailati no. 9, Ibnu Sunny no. 70, sanad Abu Daud dan Nasa'i dihasankan oleh Syaikh bin Baaz dalam Tuhfatul Akhyar hal. 23. 84


Aku rela Allah sebagai Tuhan(ku), Islam sebagai agama(ku) dan Muhammad Saw. sebagai Nabi(ku).” diucapkan tiga kali

Rodhitubilahirobba ....

Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang tiga kali, maka Allah pasti akan meridhoinya pada hari kiamat. (HR Ahmad 4/337, Nasa'i dalam Amalulyaumi Wallailati no. 4, Ibnu Sunni no. 68, Abu Dawud: 4/418, Tirmidzi: 5/465. Ibn Baaz rahimahullah menyatakan hadits ini hasan dalam Tuhfatul Akhyar. 90


Aku berlindung dengan kelimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan.” (tiga kali)

Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali maka dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu. (HR Ahmad: 2/290, Nasa'i dalam 'Amalulyaumi Wallailati, no. 590, Ibnu Sunny no. 68. lihat Shahih Tirmidzi: 3/187, Shahih Ibnu Majah: 2/266 dan Tuhfatul Akhyar hal. 45 95

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Download BUKU Sistem Negara Khilafah Dalam Syariah Islam

LANGGANAN ARTIKEL-ARTIKEL BARU BLOG INI → ALAMAT EMAIL:

segera klik link aktivasi di email yang dikirimkan ke anda